Posts on Jan 1970

Informacja

Koleżanki i Koledzy, dnia 6 lutego 2021 roku w ramach TO PTPPd odbyły się wybory nowych władz oddziału. W głosowaniu wyłoniony został nowy skład zarządu TO PTPPd, a z dniem 16.02.2021 skład ten został zatwierdzony przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Zarząd tworzą:

Bronisław Hońca – Prezes
Marta Orańska – Szałomska – Wiceprezeska
Joanna Janowczyk – Członkini zarządu

Dziękujemy za zaufanie, mamy nadzieję, że najbliższe trzy lata w życiu oddziału będą czasem integracji i rozwoju naszego środowiska. Dołożymy starań aby czas ten był czasem twórczym i obfitującym w interesujące dla Państwa wydarzenia, wystąpienia i wspólną pracę.
Jednocześnie chcielibyśmy w tym miejscu podziękować dotychczasowemu Zarządowi w osobach Marzeny Pycki, Katarzyny Wieczorek oraz Joanny Prackiej za ich zaangażowanie i wkład włożony w prace oddziału. To na gruncie ich wysiłku będziemy budować dalej.

Bronisław Hońca
Marta Orańska – Szałomska
Joanna Janowczyk

Więcej