Posts on Jan 1970

Najbliższe spotkanie Oddziału – 18.03.2016 o godz 19:00

Najbliższe spotkanie Oddziału odbędzie się 18.03. 2016 r o godz.  19:00.

Zapraszamy do dyskusji dotyczącej specyfiki zaburzeń histerycznych oraz  praktycznych zagadnień pracy z pacjentami, prezentującymi zaburzenia tego typu.  Spotkanie  obejmować będzie część seminaryjną dotyczą dwóch tekstów teoretycznych oraz dyskusję wokół  opisów przypadków. Zachęcamy do udziału w spotkaniu  i  wymiany doświadczeń zawodowych. Osoby chętne do zaprezentowania fragmentów opisów przypadków prosimy o wcześniejszy kontakt.

Zarząd Trójmiejskiego Oddziału PTPPd

Więcej